Nigdemiz.com

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 • 11 Ocak 2019
 • 196 kez görüntülendi.

T.C.

NİĞDE

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/35 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Niğde İl, Merkez İlçe, Kiledere Kasabası (Hürriyet Mahallesi) 252 Ada, 26 Parselde kayıtlı taşınmaz, tapuda tarla vasfındadır. Kaba bünyeli, kumlu-tınlı toprak yapısında, orta derin toprak profiline sahip, verim kapasitesi orta, %2 civarında, meyilli bir topograflaya sahip, hafif taşlık problemi olan, su tutma ve geçingenliği orta, organik maddece zayıf, erosyon problemi olmayan, makineli tarıma elverişli. Kendine ait ve devlet tarafından sağlanan sulama imkanı olmayan, ancak komşu parsellerdeki kuyulardan sulama imkanı vardır.

Yüzölçümü : 15.135,47 m2Arsa Payı         : 1/1 Kıymeti  : 41.623,00 TLKDV Oranı   : %18

Kaydındaki Şerhler    : Güncel tapu kaydındaki gibidir.

 1. Satış Günü : 20/03/2019 günü 10:00 – 10:05 arası
 2. Satış Günü : 17/04/2019 günü 10:00 – 10:05 arası

Satış Yeri                      : NİĞDE ADLİYESİ MEZAT SALONU (ZEMİN KAT) –

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Niğde İl, Merkez İlçe, Kiledere Kasabası (Hürriyet Mahallesi) 230 Ada, 1 Parsel kayıtlı taşınmaz; tapuda kagir dükkan ve arsası olarak geçmektedir. Ayrık nizamda tek katlı yapılın taban oturum alanr 15 m² , yapı breketten harçlı, taşıyıcıduvar üzerine betonerme döşemeden inşaa edilmiş olup, iç ve dış cephesi sıvalı ve boyalı,(yer yer dökülmüş)kapı ve pencerleri demir doğrama, çatı bulunmamaktır. Yapı yaklaşık 31-40 yaş grubu olduğu değerlendirilmektedir. Yapı tapu kaydında muhdesat bilgilerine göre;İsmail oğlu Hasan Hüseyin Şahin tarafından yaptırılmıştır. Muhdesat oranı % 11,92494’tür.

Yüzölçümü: 642,12 m2                    Arsa Payı      : 1/                     1Kıymeti     : 36.453,00 TL                          KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    : Güncel tapu kaydındaki gibidir.

 1. Satış Günü : 20/03/2019 günü 10:15 – 10:20 arası
 2. Satış Günü : 17/04/2019 günü 10:15 – 10:20 arası

Satış Yeri                      : NİĞDE ADLİYESİ MEZAT SALONU (ZEMİN KAT) –

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Niğde İl, Merkez İlçe, Kiledere Kasabası (Hürriyet Mahallesi) 252 Ada, 78 Parsellde kayıtlı,tapuda tarla vasfındadır. Kaba bünyeli, kumlu-tınlı toprak yapısında, orta derin toprak profiline sahip, verim kapasitesi orta,su tutma ve geçingenliği orta, organik maddece zayıf, erosyon problemi olmayan, makineli tarıma elverişli. Kendine ait ve devlet tarafından sağlanan sulama imkanı olmayan, ancak komşu parsellerdeki kuyulardan sulama imkanı vardır.

Yüzölçümü: 4.544,60 m2     Arsa Payı       : 1/1                             Kıymeti         : 12.498,00 TL                       KDV Oranı                           : %18

Kaydındaki Şerhler    : Güncel tapu kaydındaki gibidir.

 1. Satış Günü : 20/03/2019 günü 10:30 – 10:35 arası
 2. Satış Günü : 17/04/2019 günü 10:30 – 10:35 arası

Satış Yeri                      : NİĞDE ADLİYESİ MEZAT SALONU (ZEMİN KAT) –

4 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Niğde İl, Merkez İlçe, Kiledere Kasabası (Hürriyet Mahallesi) 207 Ada, 7 Parsellde kayıtlı taşınmaz, tapuda tarla vasfındadır. Kaba bünyeli, kumlu-tınlı toprak yapısında, orta derin toprak profiline sahip, verim kapasitesi orta,su tutma ve geçingenliği orta, organik maddece zayıf, erosyon problemi olmayan, %2 meyilli,makineli tarıma elverişli. Kendine ait ve devlet tarafından sağlanan sulama imkanı olmayan, ancak komşu parsellerdeki kuyulardan sulama imkanı vardır.

Yüzölçümü: 7.200,87 m2         Arsa Payı   : 1/1                Kıymeti          : 45.582,00 TL                            KDV Oranı                           : %18

Kaydındaki Şerhler    : Güncel tapu kaydındaki gibidir.

 1. Satış Günü : 20/03/2019 günü 10:45 – 10:50 arası
 2. Satış Günü : 17/04/2019 günü 10:45 – 10:50 arası

Satış Yeri                      : NİĞDE ADLİYESİ MEZAT SALONU (ZEMİN KAT) –

5 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Niğde İl, Merkez İlçe, Kiledere Kasabası (Hürriyet Mahallesi) 187 Ada, 61 Parsellde kayıtlı taşınmaz, tapuda tarla vasfındadır. Kaba bünyeli, kumlu-tınlı toprak yapısında, orta derin toprak profiline sahip, verim kapasitesi orta,su tutma ve geçingenliği orta, organik maddece zayıf, erosyon problemi olmayan, makineli tarıma elverişli. Kendine ait ve devlet tarafından sağlanan sulama imkanı olmayan, ancak komşu parsellerdeki kuyulardan sulama imkanı vardır.

Yüzölçümü                  : 12.303,23 m2     Arsa Payı           : 1/1     Kıymeti          : 64.838,00 TLKDV Oranı   : %18

Kaydındaki Şerhler    : Güncel tapu kaydındaki gibidir.

 1. Satış Günü : 20/03/2019 günü 11:00 – 11:05 arası
 2. Satış Günü : 17/04/2019 günü 11:00 – 11:05 arası

Satış Yeri                      : NİĞDE ADLİYESİ MEZAT SALONU (ZEMİN KAT) –

6 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Niğde İl, Merkez İlçe, Kiledere Kasabası (Cumhuriy Mahallesi) 106 Ada, 2 Parselde kayıtlı taşınmaz, tapuda arsa vasfındadır. taşınmaz üzerinde her hangi bir yapı bulunmamakla birlikte arsa ihata duvarı ile çevrilidir. Taşınmaz elektrik, su ve yol gibi kamusal hizmetlerden yararlanabilecek durumda olmasına kaşın, Kiledere Belediye başkanlığının imar durumuna ilişkin yazısına göre taşınmazın imar durumu Taks:0,30 Kaks:0,60 yoğunlukta konut alanı vasfından olduğu belirtilmiştir.

Yüzölçümü                  : 776,66 m2     Arsa Payı    : 1/1   Kıymeti            : 31.066,40 TLKDV Oranı   : %18

Kaydındaki Şerhler    : Güncel tapu kaydındaki gibidir.

 1. Satış Günü : 20/03/2019 günü 11:15 – 11:20 arası
 2. Satış Günü : 17/04/2019 günü 11:15 – 11:20 arası

Satış Yeri                      : NİĞDE ADLİYESİ MEZAT SALONU (ZEMİN KAT) –

7 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Niğde İl, Merkez İlçe, Kiledere Kasabası (Hürriyet Mahallesi) 228 Ada, 12 Parselde kayıtlı taşınmaz; arsa vasfındadır.taşınmaz üzerinde her hangi bir yapı yoktur. elektrik, su ve yol gibi kamusal hizmetlerden yararlanabilecek durumda olmasına kaşın, Kiledere Belediye başkanlığının imar durumuna ilişkin yazısına göre taşınmazın imar durumu Taks:0,30 Kaks:0,60 yoğunlukta konut alanı vasfından olduğu belirtilmiştir.

Yüzölçümü                  : 1.611,17 m2                          Arsa Payı    : 1/1    Kıymeti           : 52.635,10 TL                                                KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler    : Güncel tapu kaydındaki gibidir.

 1. Satış Günü : 20/03/2019 günü 11:30 – 11:35 arası
 2. Satış Günü : 17/04/2019 günü 11:30 – 11:35 arası

Satış Yeri                      : NİĞDE ADLİYESİ MEZAT SALONU (ZEMİN KAT) –

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/35 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/01/2019

BASIN NO: 20

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Korunuyor!