İLAN - Nigdemiz.com - Nigdemiz.com

İLAN

  • 22 Mayıs 2018
  • 197 kez görüntülendi.
İLAN

NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez Koyunlu Köyü 11 pafta, 4096 parselde kayıtlı toplam 208,33 m2 üzerinde yer alan 2 Katlı Kargir Fırın ve Arsası vasıflı taşınmaz 3 yıl müddetle kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
Kiraya verilecek taşınmazın yıllık tahmini kira bedeli 15.000,00.-TL olup, geçici teminat 3 yıllık tahmini kira bedelinin %3’ü 1.350,00.-TL dir.
İhale 30.05.2018 Çarşamba günü saat 11.10’da Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır.
İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (Adana yolu üzeri 2. km İl Özel İdaresi Hizmet Binası /NİĞDE) veya Yazı İşleri Müdürlüğü (Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Adliye Yanı İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE) adreslerinde görülebilir.
İhaleye iştirak edecek olanların;
1-) Gerçek kişilerin Kanunu ikametgat Belgesi ile ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,
2-) Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına vekaleten katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
3-) İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklardan; Şirketin son adresinin bulunduğunu kanıtlar belge; Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter onaylı sureti, Tebligat için adres beyanı ile ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,
4-) Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınmış 1.350,00.-TL tutarında geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu (limit içi süresiz ve teyit yazılı),
5-) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesini ibraz etmek suretiyle 30.05.2018 Çarşamba günü saat 11.10’da belirtilen yerde ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Telgrafla müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
İlan olunur.


BASIN NO: 282


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Korunuyor!