Nigdemiz.com
buy Instagram followers

NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN

  • 13 Mart 2020
  • 514 kez görüntülendi.
NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti  İl Özel idaresine ait  İlimiz Ulukışla İlçesi Çiftehan Köyü  943 parselde kayıtlı  1.077,33 m² taşınmaz üzerine  İl Özel idaresince yaptırılan 370,00 m² oturum alanlı, bay-bayan olmak üzere 2 adet hamam-termal havuz (Bodrum kat 2 adet 50.34 m² hamam, 2 adet 41.40 m² termal havuz ve 2 adet 25.01 m² soyunma odası) 3 yıl müddetle kiraya  verilmek üzere 2886 sayılı Devlet  İhale Kanununun 45.maddesi  gereğince Açık  Teklif  Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

Kiraya verilecek taşınmazın  yıllık tahmini kira bedeli 33.750,00.-TL  olup, geçici teminat 3 yıllık tahmini kira  bedelin  %3’ü 3.037,50.-TL dir.

İhale 25.03.2020 Çarşamba günü saat 11.00’da Yukarı Kayabaşı  Mah. Sağlık Cad. Eski Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (Adana yolu üzeri 2. km  İl Özel İdaresi Hizmet Binası /NİĞDE ) veya  Yazı İşleri  Müdürlüğü (Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad.Eski  Adliye Yanı  İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE ) adreslerinde  görülebilir ve  100,00-TL karşılığında satın alınabilir.

            İhaleye iştirak edecek olan;

            Gerçek Kişiler;

1-) Kanuni ikametgah Belgesi ile ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,

            2-) Noter onaylı imza sirküleri,

3-) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile  noter tasdikli  imza beyannamesi,

4-) Niğde İl Özel idaresine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair  belge,

5-) Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi.

            6-) İhale dokümanının satın alındığına dair 100.00-TL’lik banka makbuzu,

7-) Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınmış 3.037,50.-TL geçici  teminat makbuzu veya  süresiz banka teminat mektubu,

            Tüzel Kişiler;

            1-)İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı  veya  Noter onaylı suretini,

2-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi,

3-) İhaleye tüzel kişilik adına yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ile imza sirküleri,vekil olarak   katılacakların  noter tasdikli vekâletnameleri ile  imza sirküleri,

            4-) Niğde İl Özel idaresine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair  belge,

            5-) Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi.

            6-) İhale dokümanının satın alındığına dair 100.00-TL’lik banka makbuzu,

7-) Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınmış 3.037,50.-TL geçici  teminat makbuzu veya  süresiz banka teminat mektubunu  ibraz etmek suretiyle 25.03.2020 Çarşamba günü saat 11.00’da  belirtilen yerde hazır bulunmaları  gerekmektedir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

BASIN NO : 212

 

 

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Korunuyor!