Vekil Gürer, 4C’lileri Sordu, Bakan Yanıt Verdi - Nigdemiz.com - Nigdemiz.com

Vekil Gürer, 4C’lileri Sordu, Bakan Yanıt Verdi

  • 17 Şubat 2017
  • 491 kez görüntülendi.
Vekil Gürer, 4C’lileri Sordu, Bakan Yanıt Verdi

CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyon Üyesi, CHP Emek Büroları Yöneticilerinden Ömer Fethi Gürer’in 4C’lilerle ilgili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na yönelttiği yazılı sorulara Bakan yapılanları anlatarak yanıt verdi.  CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer; “4/A’ lı memurlar 18 ay hastalık iznine sahipken 4/C lilerin 1 ayı aşan hastalıklarda sözleşmeleri askıya alınmaktadır. Bu konuda 4 /C liler için de bir iyileştirme yapılacak mıdır?4/A’ lı memurlar 2 Yıl ücretsiz izin hakkına sahipken 4/C lilere ücretsiz izin verilmemektedir. Bu durumun 4/C liler için düzenlenmesi düşünülmekte midir?4/A’ lı memurlar 3+3 Toplam 6 Ay Refakat izni kullanırken 4/C lilerin bu talebi Toplu Sözleşme kararıyla kayıt altına alınmışsa da uygulanmamaktadır. Uygulanacakmıdır? Dedi.

Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu verdiği yanıtta şöyle dedi; “ 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi hükmüne istinaden istihdam edilen geçici personel (4/C) çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar, 31.12.2014 tarihli ve 29222 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar” ile belirlenmektedir.

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçi olmak üzere (4) ayrı statü tanımlanmış, anılan Kanunda sadece Devlet memurlarına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Diğer üç statüye dair düzenlemeler farklı mevzuatlarda yapılmış olup, usul ve esaslarda aynı hükümleri içermemektedirler.

Geçici personel 657 sayılı Kanuna tabi olmadığından bu kapsamda istihdam edilen personelin işe alınması, özlük hakları, mali ve sosyal hakları, hak ve yükümlülükleri vb. konularda 657 sayılı Kanun uygulanmamaktadır. Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri feshedilerek işsiz kalan işçilere ilk kez 2004 yılında kamu kurumlarında istihdam hakkı getirilmiştir. Geçici personel daha önce sendika üyesi olamazken kamu görevlileri sendikalarına üye olma imkanıgetirilmiştir. Geçici personelin yıllık çalışma süresi 2013 yılında, 10 aydan 11 ay 28 güne çıkarılmıştır. Geçici personelin yıllık çalışma süresi 2015 yılında, 11 ay 28 günden 12 aya çıkarılmıştır. Geçici personele 2014 yılı itibariyle aile yardımı ödeneği verilmeye başlanmıştır.2014 yılı itibariyle Geçici Personelin ücretlerinde yaklaşık % 40 oranında iyileştirme yapılmıştır. Özelleştirme sonrasında şirkette çalışmaya devam edenlerden iş sözleşmeleri özel sektör tarafından feshedilenlerin geçici personel olarak istihdamına ilişkin 6 aylık başvuru süresi 2015 yılından önce 2 yıla çıkarılmış ve ardından süre sınırı tamamen kaldırılmıştır. Geçici personelin 2015 yılında her yıl sözleşme imzalama zorunluluğu kaldırılmıştır.2016 yılından itibaren geçici personel statüsünde görev yapan personelin tamamına (1.800) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek ödeme verilmeye başlanmıştır. Dedi.

EŞİT İŞE EŞİT HAK

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakanın sorularının güncel sorunları karşılamadığını ifade ederek; “Toplu sözleşme imzalanıyor ama o sözleşme 4/C liler için aylardır uygulanmıyor. Bakan sorunun çözümünden çok yapılanları anlatıyor. 4/Cliler mağdur durumdadır ve sorunları acil çözüm beklemektedir. Geçici personel 657 sayılı kanundan yararlanır kılınmalı ve istihdam edilen personelin işe alınması, özlük hakları, mali ve sosyal hakları, hak ve yükümlülükleri vb. konularda 657 sayılı Kanun uygulanmalıdır. Eşit işe eşit hak sağlanmalıdır.” dedi. (Haber:Kuddusi Arslan)


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Korunuyor!